„Zielony i Nikt” Małgorzata Strzałkowska

Zielony-i-Niktilustracje Piotr Fąfrowicz
Wydawnictwo Bajka, 2009
książka dla dzieci w wieku 6+

Nagroda Dużego Donga 2009, wyróżnienie literackie w konkursie Książka Roku 2009, III nagroda w konkursie Literatury Dziecięcej im. Haliny Skrobiszewskiej 2010, Nagroda Zielonej Gąski 2011, książka wpisana na listę Białych Kruków

„Zielony i Nikt” jak każda baśń zaczyna się słowami „Daleko, daleko stąd, za siódmą górą i dziesiątą rzeką”. Szybko jednak okazuje się, że nie jest to zwykła baśń, ale głęboka, filozoficzna refleksja o samotności i przyjaźni, o strachu i odwadze. Baśń z ciekawym nawiązaniem do jaskini platońskiej. Na dnie starej studni mieszkał Nikt i studnia była jego całym światem. W dzień Nikt oglądał wirujące na ścianach słoneczne promienie, a w nocy księżyc. O tym, że oprócz tego kawałka nieba, który ogląda przez otwór w studni jest coś jeszcze, nie miał pojęcia. I wtedy pojawił się Zielony, który powiedział mu o lesie…
„Zielony i Nikt” to książka pełna podtekstów, przesłań, dająca wiele możliwości interpretacyjnych. To książka, o której trudno zapomnieć, także dzięki nastrojowym, wnoszącym wiele nowych treści, ilustracjom Piotra Fąfrowicza.

Podobne książki:
jak tatam  senm  wpogonim

Dodaj komentarz